Sorteringsklasser

Select

Friske kvister:  Opp til 10 mm i diameter
Sparklede kvister:  Skal ikke forekomme
Reparerte kvisthull:   Skal ikke forekomme
Barkdrag: Kan forekomme
Farge:   Varierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:  Lineær
Margstråle:  Kan forekomme
Ytved:  Skal ikke forekomme
Sparklede sprekker:  Skal ikke forekomme
Bionedbrytning:  Skal ikke forekomme

Family

Friske kvister:  Opp til 30 mm i diameter
Sparklede kvister:  Fordelt på overflaten opp til 25 mm i diameter
Reparerte kvisthull:   Sparklede opp til 15 mm i diameter
Barkdrag: Kan forekomme
Farge:   Varierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:  Varierende  
Margstråle:  Kan forekomme
Ytved:  Kan forekomme opp til 20mm i bredde
Sparklede sprekker:  Kan forekomme. Bredde 1mm, lengde 30mm
Bionedbrytning:  Skal ikke forekomme

Natur

Friske kvister:  Uten begrensninger
Sparklede kvister:  Fordelt på overflaten opp til 55 mm i diameter
Reparerte kvisthull:   Sparklede opp til 25 mm i diameter
Barkdrag: Kan forekomme
Farge:   Varierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:  Varierende  
Mørk kjerneved Kan forekomme
Sparklede sprekker:  Kan forekomme. Bredde 4mm, lengde 200mm
Bionedbrytning:  Skal ikke forekomme

Various

Friske kvister:  Uten begrensninger
Sparklede kvister:  Fordelt på overflaten opp til 55 mm i diameter
Reparerte kvisthull:   Sparklede opp til 25 mm i diameter
Barkdrag: Kan forekomme
Farge:   Varierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:  Varierende  
Margstråle:  Kan forekomme
Ytved:  Kan forekomme 
Sparklede sprekker:  Kan forekomme. Bredde 4mm, lengde 200 mm
Bionedbrytning:  Skal ikke forekomme

Country

Friske kvister:  Uten begrensning  
Sparklede kvister:  Fordelt på overflaten opp til 85 mm i diameter
Reparerte kvisthull:   Sparklede opp til 40 mm i diameter
Barkdrag: Kan forekomme
Farge:   Varierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:  Varierende  
Margstråle:  Kan forekomme
Ytved:  Kan forekomme 
Sparklede sprekker:  Kan forekomme. Bredde 8mm, lengde 400mm
Bionedbrytning:  Skal ikke forekomme

Vintage

Friske kvister: Uten begrensninger
Sparklede kvister:  Opp til 85 mm i diameter; sprukne kvister opp til 40 x 110 mm.
Reparerte kvisthull:  Opp til 40 mm i diameter
Barkdrag: Kan forekomme 
Farge: Varierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster: Varierende 
Margstråle: Kan forekomme
Ytved: Kan forekomme 
Sparklede sprekker: Kan forekomme / bredde: 8 mm, lengde: 600 mm
Bionedbrytning: Skal ikke forekomme 

 

 

Super rustikk

Friske kvister:  Uten begrensning 
Sparklede kvister:  Uten begrensning
Reparerte kvisthull:   Uten begrensning
Barkdrag: Kan forekomme
Farge:   Varierende farge; fargevariasjoner typisk for treslaget kan forekomme
Fibermønster:  Varierende  
Margstråle:  Kan forekomme
Ytved:  Maks 40%
Sparklede sprekker:  Uten begrensning
Bionedbrytning:  Skal ikke forekomme

*I følge NS EN 13489 er det tillatt at inntil 3% av mengden er bord av en annen sortering. Egenskapene nevnt ovenfor gjelder bare slitesjiktet. Små brister i sparklinger kan forekomme, særlig på børstede overflater, hvilket er en vanlig effekt for den type overflatebehandling.