Select

Friska kvistar: Upp till 10 mm i diameter
Sparklädda kvistar: Ska inte förekomma
Reparerat kvist:  Ska inte förekomma
Barkdrag:Kan förekomma
Färg:  Varierande färger; färgvariationer typiska för träslaget kan förekomma
Fibermönster: Linjär
Margstråle: Kan förekomma
Ytved: Ska inte förekomma
Sparklädda spricker: Ska inte förekomma
Bionedbrytning: Ska inte förekomma

Family

Friska kvistar: Upp till 30 mm i diameter
Sparklädda kvistar: Fördelat på ytan upp till 25 mm i diameter
Reparerade kvisthull:  Sparklädda upp till 15 mm i diameter
Barkdrag:Kan förekomma
Färg:  Varierande färger; färgvariationer typisk for träslaget kan förekomma
Fibermönster: Varierande  
Margstråle: Kan förekomma
Ytved: Kan förekomma upp till 20mm i bredd
Sparklädda spricker: Kan förekomma. Bredd 1mm, längd 30mm
Bionedbrytning: Ska inte förekomma

Natur

Friska kvistar: Utan begränsningar
Sparklädde kvistar: Fördelat på ytan upp till 55 mm i diameter
Reparerade kvisthull:  Sparklädde upp till 25 mm i diameter
Barkdrag:Kan förekomma
Färg:  Varierande färger; färgvariationer typisk for träslaget kan förekomma.
Fibermönster: Varierande  
Mörk kjernvedKan förekomma
Sparklädda spricker: Kan förekomma. Bredd 4mm, längd 200mm
Bionedbrytning: Ska inte förekomma

Various

Friska kvistar: Utan begränsningar
Sparklädda kvistar: Fördelat på ytan upp till 55 mm i diameter
Reparerat kvisthull:  Sparklädde upp till 25 mm i diameter
Barkdrag:Kan förekomma
Färg:  Varierende färger; färgevariationer typisk for träslaget kan förekomma
Fibermönster: Varierande  
Margstråle: Kan förekomma
Ytved: Kan förekomma
Sparklädda spricker: Kan förekomma. Bredd 4mm, längd 200 mm
Bionedbrytning: Ska inte förekomma

Country

Friska kvistar: Utan begränsning  
Sparklädda kvistar: Fördelat på ytan upp till 85 mm i diameter
Reparerat kvisthull:  Sparklädda upp till 40 mm i diameter
Barkdrag:Kan förekomma
Färg:  Varierende färger; färgvariationer typisk for träslaget kan förekomma
Fibermönster: Varierande  
Margstråle: Kan förekomma
Ytved: Kan förekomma 
Sparklädda spricker: Kan förekomma. Bredd 8mm, längd 400mm
Bionedbrytning: Ska inte förekomma

Vintage

Friska kvistar:Utan begränsningar
Sparklädda kvistar: upp till 85 mm i diameter; sprukna kvistar upp till 40 x 110 mm.
Reparerad kvisthull: Upp till 40 mm i diameter
Barkdrag:Kan förekomma
Färg:Varierande färg; färgevariationer typisk for träslaget kan förekomma
Fibermönster:Varierande 
Margstråle:Kan förekomma
Ytved:Kan förekomma
Sparklädda sprickor:Kan förekomma / bredd: 8 mm, längd: 600 mm
Bionedbrytning:Ska inte förekomma 

Super rustikk

Friska kvistar: Utan begränsning 
Sparklädda kvister: Utan begränsning
Reparerade kvisthull:  Utan begränsning
Barkdrag:Kan förekomma
Färg:  Varierande färger; färgvariationer typisk for träslaget kan förekomma
Fibermönster: Varierande  
Margstråle: Kan förekomma
Ytved: Max 40%
Sparklädda spricker: Utan begränsning
Bionedbrytning: Ska inte förekomma

*I enlighet med NS EN 13489 är det tillåtet att upptill 3% av mängden er bord av en annan sortering. Egenskaperna nämnt ovanför gäller sliteskiktet. Små brister i sparklinger kan förekomma, särskilt på borstade ytor, vilket är en vanlig effekt för den typen av ytbehandling.