Vedlikehold

Det finns många olika tekniker för att ge golvet en särprägel- infärgning, borstning, v-fog och handskrapning av ytan.

Goda råd om hur du bäst sköter om ditt parkettgolv och vad du ska göra om olyckan är framme.