Är parkett underhållsfritt?

Dagens parkett är i utgångsläget underhållsfritt i många år, tills det att lackytan är nedsliten och bör slipas och lackas om igen.

Bleks parkett i solljus?

All parkett bleks mer eller mindre med tiden beroende på träslag, det varierar också när det börjar blekas beroende på typ av lack. Den UV-lack som vanligtvis används innehåller ljusfilter vilket fördröjer blekningen av träet ett par månader.

Kan parkett läggas på värmekablar?

Parkett kan läggas på värmekablar men var uppmärksam på att det finns särskilda förhållningsregler som måste följas. Alla träslag kan inte läggas på värmekablar. Detta gäller t.ex. bok, körsbär och lönn. Wideplank kan inte heller läggas på värmekablar.

Kan parkett slipas?

Ja, parkett kan slipas ned. Hur mycket och hur många gånger beror på parkettens slitskikt. Är parketten t.ex. 14mm tjock och har över 3 mm toppskikt kan den slipas ned och lackas upp till 3 gånger.

Kan man använda lim i skarvarna trots klicksystemet?

Detta kan göras vid vissa tillfällen men då bör man ta kontakt med en specialist eller RBI Interiör för närmare beskrivning.