Select

Friska kvistar:  Upp till 10 mm i diameter
Sparklädda kvistar:  Ska inte förekomma
Reparerat kvist:   Ska inte förekomma
Barkdrag: Kan förekomma
Färg:   Varierande färger; färgvariationer typiska för träslaget kan förekomma
Fibermönster:  Linjär
Margstråle:  Kan förekomma
Ytved:  Ska inte förekomma
Sparklädda spricker:  Ska inte förekomma
Bionedbrytning:  Ska inte förekomma

Family

Friska kvistar:  Upp till 30 mm i diameter
Sparklädda kvistar:  Fördelat på ytan upp till 25 mm i diameter
Reparerade kvisthull:   Sparklädda upp till 15 mm i diameter
Barkdrag: Kan förekomma
Färg:   Varierande färger; färgvariationer typisk for träslaget kan förekomma
Fibermönster:  Varierande  
Margstråle:  Kan förekomma
Ytved:  Kan förekomma upp till 20mm i bredd
Sparklädda spricker:  Kan förekomma. Bredd 1mm, längd 30mm
Bionedbrytning:  Ska inte förekomma

Natur

Friska kvistar:  Utan begränsningar
Sparklädde kvistar:  Fördelat på ytan upp till 55 mm i diameter
Reparerade kvisthull:   Sparklädde upp till 25 mm i diameter
Barkdrag: Kan förekomma
Färg:   Varierande färger; färgvariationer typisk for träslaget kan förekomma.
Fibermönster:  Varierande  
Mörk kjernved Kan förekomma
Sparklädda spricker:  Kan förekomma. Bredd 4mm, längd 200mm
Bionedbrytning:  Ska inte förekomma

Various

Friska kvistar:  Utan begränsningar
Sparklädda kvistar:  Fördelat på ytan upp till 55 mm i diameter
Reparerat kvisthull:   Sparklädde upp till 25 mm i diameter
Barkdrag: Kan förekomma
Färg:   Varierende färger; färgevariationer typisk for träslaget kan förekomma
Fibermönster:  Varierande  
Margstråle:  Kan förekomma
Ytved:  Kan förekomma
Sparklädda spricker:  Kan förekomma. Bredd 4mm, längd 200 mm
Bionedbrytning:  Ska inte förekomma

Country

Friska kvistar:  Utan begränsning  
Sparklädda kvistar:  Fördelat på ytan upp till 85 mm i diameter
Reparerat kvisthull:   Sparklädda upp till 40 mm i diameter
Barkdrag: Kan förekomma
Färg:   Varierende färger; färgvariationer typisk for träslaget kan förekomma
Fibermönster:  Varierande  
Margstråle:  Kan förekomma
Ytved:  Kan förekomma 
Sparklädda spricker:  Kan förekomma. Bredd 8mm, längd 400mm
Bionedbrytning:  Ska inte förekomma

Vintage

Friska kvistar: Utan begränsningar
Sparklädda kvistar:  upp till 85 mm i diameter; sprukna kvistar upp till 40 x 110 mm.
Reparerad kvisthull:  Upp till 40 mm i diameter
Barkdrag: Kan förekomma
Färg: Varierande färg; färgevariationer typisk for träslaget kan förekomma
Fibermönster: Varierande 
Margstråle: Kan förekomma
Ytved: Kan förekomma
Sparklädda sprickor: Kan förekomma / bredd: 8 mm, längd: 600 mm
Bionedbrytning: Ska inte förekomma 

Super rustikk

Friska kvistar:  Utan begränsning 
Sparklädda kvister:  Utan begränsning
Reparerade kvisthull:   Utan begränsning
Barkdrag: Kan förekomma
Färg:   Varierande färger; färgvariationer typisk for träslaget kan förekomma
Fibermönster:  Varierande  
Margstråle:  Kan förekomma
Ytved:  Max 40%
Sparklädda spricker:  Utan begränsning
Bionedbrytning:  Ska inte förekomma

*I enlighet med NS EN 13489 är det tillåtet att upptill 3% av mängden er bord av en annan sortering. Egenskaperna nämnt ovanför gäller sliteskiktet. Små brister i sparklinger kan förekomma, särskilt på borstade ytor, vilket är en vanlig effekt för den typen av ytbehandling.